{"status":"ok","src":"\/images\/captcha\/67b23a0d6b072732beb1e31095d32a6f.png","captchaId":"67b23a0d6b072732beb1e31095d32a6f","height":50,"width":200,"image":"\"CAPTCHA\"","tag":""}